Våra sociala medie-kanaler:


Pressrelease

Söderberg & Partners analyser levererar resultat inom fondförsäkring och traditionell försäkring

Pressrelease Återigen visar det sig vad analysen betyder för resultatet. Efter en genomgång av Söderberg & Partners analyserade försäkringsbolag står det klart att de bolag som fått grönt betyg inom traditionell försäkring hade en genomsnittlig avkastning på 22 procent, under de senaste 4,5 åren fram till årsskiftet. Att jämföra med strax under 8 procent i avkastning som Collectum presenterade i sin senaste analys för samma period. En överavkastning av Söderberg & Partners analys med hela 14 procent. Bland de bolag som lyckats bäst i Söderberg & Partners analys och haft grönt betyg finns AMF och Skandia.

Sett till de fondförsäkringsbolag som Söderberg & Partners gett grönt betyg låg den genomsnittliga avkastningen på -1,5 procent. Det kan jämföras med -2,5 procent som Collectum presenterade, sett till den senaste 1,5 års period fram tills årsskiftet. Collectums fem upphandlade fondförsäkringsbolag erbjuder totalt 98 fonder, där det lägsta antalet fonder i ett bolag är 14 och det högsta antalet är 27. Genom att begränsa antalet fonder i upphandlingen från 345 till 98 fonder, en 72 procentig minskning av försäkringsbolagens ordinarie utbud, har man nästintill tagit över en av försäkringsbolagens viktigaste uppgifter: Att välja ut bra fonder. Vi tycker att förmågan att välja bra fonder är det som urskiljer bra fondförsäkringsbolag från mindre bra bolag. Bland de bolag som lyckats bäst i Söderberg & Partners analys och haft grönt betyg finns SPP, Danica och Handelsbanken.

Resultatet visar återigen på vikten av omfattande och fristående analys. I dagsläget sitter tusentals pensionssparare fast i dåliga lösningar. Därtill är spararen helt maktlös och kan inte flytta kapitalet och samla det på ett och samma ställe. Söderberg & Partners gjorde i somras en SIFO- undersökning där tjänstemän fick svara på frågor om fri flytträtt och resultatet var extremt tydligt, 70 procent av spararna är positiva till flytträtt. Sparare vill kunna rösta med fötterna. Det är dags för facken att lyssna på sina medlemmar. Vi behöver införa fri flytträtt även inom de kollektivavtalsupphandlade planerna.

Söderberg & Partners certifierade enligt ISO 9001:2015

27/3/17

Söderberg & Partners certifierade enligt ISO 9001:2015

Pressrelease – Kvalitetscertifieringen intygar att ledningssystemet för affärsområdet Pension lever upp till internationell standard och främjar ett kontinuerligt förbättringsarbete i organisationen Söderberg & Partners affärsområde Pension har blivit certifierade enligt ISO 9001:2015, vilken är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag....

'