Våra sociala medie-kanaler:


Pressrelease

Så duktiga är pensionsbolagen på hållbarhetsarbete

Pressrelease Idag lanserade Söderberg & Partners Hållbarhetsrapporten, Sveriges första riktiga utvärdering av pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Efter en gedigen analys har 12 svenska pensionsbolag delats in i betygen grönt, gult och rött.

Intresset för hållbara investeringar i alla dess former ökar. Pensionsbolagen, med över 2 000 miljarder kronor under förvaltning, är särskilt väl lämpade att arbeta med denna typ av frågor tack vare lång investeringshorisont och etablerade marknadsrelationer.

Söderberg & Partners har betygsatt pensionsbolagen med fokus på hur drivande de är i hållbarhetsfrågor och hur väl integrerat hållbarhetsarbetet är. Analysen är baserad på publik information, intervjuer och en enkätundersökning där vi har ställt frågor till pensionsbolagen om hur de arbetar med hållbarhet.

Folksam Liv, SPP och Swedbank får slutbetyget grönt medan Alecta, KPA och Skandia Liv får betyget gult. Swedbank och SPP får grönt betyg inom tre av fyra perspektiv och är därmed de som presterat allra bäst i analysen. Hälften av bolagen i undersökningen blir underkända. AMF, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Liv, Nordea Liv, SEB Gamla och SEB Nya får alla slutbetyget rött.

Pensionssparande är en lågintressefråga för många, spararna har svårt att skilja på bolagen och de sparalternativ som finns. Men kanske kan en parameter om hur väl de lyckas med sitt hållbarhetsarbete vara något att väga in för de sparare som inte hittat andra aspekter som känns tillräckligt viktiga. Det här är stora företag med mycket pengar under förvaltning, de skulle kunna göra stor skillnad på många områden om de ansträngde sig, säger Kajsa Brundin, livbolagsanalytiker på Söderberg & Partners.

Mer information eller för att få tillgång till rapporten:
Kajsa Brundin, livbolagsanalytiker, Kajsa.Brundin@soderbergpartners.se, tel: 076-149 51 56
Louise Hagsten, marknadschef, Louise.Hagsten@soderbergpartners.se, 076-149 50 17

Läs sammanfattningen av Hållbarhetsrapporten här!