Våra sociala medie-kanaler:


Pressrelease

Kompletterar Normanbeloppet med avkastning och risk i nytt index

Pressrelease Alla steg mot en ökad transparens i finans- och försäkringsbranschen är ett steg framåt och i rätt riktning. Införandet av Normanbeloppet är ett sådant. Söderberg & Partners vill ta transparensen ännu längre, och även ta med de viktiga parametrarna överavkastning och risk. Kostnad, överavkastning och risk lanseras nu i Söderberg & Partners Totalindex och ger en korrekt bild av de val vi ställs inför när det gäller fonder.

Det är bra att redovisa kostnader och andra belopp i kronor istället för i procent för kunderna, skillnaderna och vad det innebär för sparandet blir tydligare. Söderberg & Partners kommer nu att presentera fyra belopp i kronor på alla fondanalysrapporter som finns tillgängliga för kunderna: Normanbelopp, Överavkastningsbelopp, Riskbelopp och Söderberg & Partners Totalindex (beräknad överavkastning minus avgifter (Norman) per år justerat för fondens risk mot marknaden).

– Vi gör detta eftersom problemet med att fokusera på kostnaderna är att man sorterat bort väldigt många bra fonder. De enda fonderna som verkar attraktiva enligt Normanbeloppet är indexfonder. Bevisligen finns det dock fonder som över tid presterat bättre än index och det finns dessutom en poäng i att diversifiera sparandet så man inte bara ligger exponerad mot index, säger Walter Nuñez, chef för fond- och försäkringsanalys på Söderberg & Partners.

Ser man på de topplistor som skapas utefter Normanbeloppet så ser de märkbart annorlunda ut om man adderar just överavkastning och risk. Det finns fonder som ser relativt billiga ut, men ser man på vad de avkastat så har vissa gått riktigt dåligt. På samma sätt finns motsatta exempel, där fonder som kan se relativt dyra ut blir plötsligt inte ser så dyra ut när man ser vad de har levererat i överavkastning.

– Det viktiga är vad man får efter kostnader, vilken avkastning man fått och till vilken risk, inte bara vad fonden kostat. Detta fångas upp av Söderberg & Partners Totalindex och måttet blir därför mer komplett än att titta på avgiften, avkastningen och risken var för sig, säger Gustaf Rentzhog, vd på Söderberg & Partners.

För mer information:

Gustaf Rentzhog, koncernchef Söderberg & Partners, tfn: 08-451 50 01, gustaf.rentzhog@soderbergpartners.se

Walter Nuñez, chef fond- och försäkringsanalys, 08- 451 50 97, walter.nunez@soderbergpartners.se

Louise Hagsten, marknadschef Söderberg & Partners, tfn: 08-451 50 17, louise.hagsten@soderbergpartners.se

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande obundna förmedlare av liv- och pensionsförsäkringar med Nordens största fristående analysavdelning inom försäkringar. Företaget har en mängd olika verksamheter i tre affärsområden:

• Advisory

• Services

• Asset Management

Vision och ledord

Söderberg & Partners vision är att vara den ledande förmedlaren av försäkringar och finansiella produkter i Sverige, genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Målsättningen är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.

Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats.

Söderberg & Partners certifierade enligt ISO 9001:2015

27/3/17

Söderberg & Partners certifierade enligt ISO 9001:2015

Pressrelease – Kvalitetscertifieringen intygar att ledningssystemet för affärsområdet Pension lever upp till internationell standard och främjar ett kontinuerligt förbättringsarbete i organisationen Söderberg & Partners affärsområde Pension har blivit certifierade enligt ISO 9001:2015, vilken är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag....

'